Název projektu: Personální podpora MŠ

Název projektu: Personální podpora MŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005381

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si mateřská škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Oblasti rozvoje a výsledky projektu:

  1. Školní asistent – personální podpora MŠ – zaměstnání osoby na pozici školního asistenta po dobu 16 měsíců (poloviční úvazek)
  2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP (Čtenářská gramotnost) – proškolení 2 osob v této oblasti
  3. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ – proškolení 1 osoby v této oblasti

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Naše mateřská školka se v roce 2017 zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podporovaného Evropskou Unií. V rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. jsme podali žádost na poskytnutí dotace pro mateřské školy. Z nabízených aktivit jsme si vybrali šablonu číslo I/1.1.Školní asistent – personální podpora MŠ, I/2.3. Vzdělávání pracovníků MŠ a I/2.4. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ.
Cílem těchto aktivit je poskytnout dočasně personální podporu – školního asistenta - dětem, které by mohly být z různých důvodů ohroženy školním neúspěchem. Úkolem školního asistenta je pomáhat dětem, které to potřebují, při všech činnostech, do kterých jsou v průběhu dne zapojeny. S jeho pomocí by tyto děti měly být nedílnou součástí školního kolektivu, zažívat úspěch při své činnosti a postupně odstraňovat svoje handicapy( např. pomalejší pracovní tempo, drobné nedostatky v hrubé a jemné motorice, nesoustředěnost).
V rámci osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů jsme vybrali vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti. Protože do MŠ lze přijímat i dvouleté děti, věnujeme pozornost i tomuto tématu.
Cílem vzdělávání je podpora profesního růstu pedagogických pracovníků, využívání nových poznatků, předávání zkušeností jiných pedagogů a podpora pedagogů v oblasti osobnostně sociálního rozvoje dvouletých dětí.

Celý projekt probíhá od září 2017 do srpna 2019 a je financován Evropskou Unií.

Personální podpora MŠ