Název projektu: Personální podpora MŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003946

Název projektu: Personální podpora mateřské školy

Harmonogram projektu: 1.1.2023 – 31.12.2024

Cíl projektu
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Popis projektu
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

Na výše uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU.