PROGRAMY

Programy dne ve Sportovní školce byly sestaveny ve spolupráci s dětským lékařem, pedagogem - tělocvikářem a dětským psychologem. Je kladen velký důraz na poměrnou vyváženost všech druhů činnosti (tvůrčí činnost a samostatná iniciativa dětí, pohybová aktivita, naučná činnost, zážitkové učení, odpočinek, hodnocení a sebereflexe dětí). Vše se upravuje dle individuality dítěte, jeho adaptace v MŠ a případné zaměření na sport (konzultace s rodiči o výběru sport. aktivity) a to i jako prevence obezity u dětí.

SPORTOVNÍ AKTIVITY

Ve všech kategoriích docházky je do týdenního programu zahrnuta sportovní aktivita. Rozděleni do menších skupinek využíváme malou tělocvičnu ve vedlejší budově, což nám umožní individuální přístup k dětem i při jiných tvůrčích činnostech v MŠ. Všechny sportovní aktivity mimo MŠ provádí speciální trenér/trenérka, kteří kromě pedag. vzdělání mají i sportovní zaměření.

Jedná se o tyto aktivity:

CELOROČNÍ
  • ATLETICKÁ PŘÍPRAVA - POHYBOVKA s trenérem Tomášem - v zimě v tělocvičně, v létě na zahradě
  • TANEC Kotátka - tan. trenérka Klárka, Sportáci - tan. trenérka Katka
  • PLAVÁNÍ Aquapark celá výuka v režii Aquaparku, trenérka Denisa
  • TENIS - trenérka Katka, bývalá závodní hráčka Agrofert Prostějov, trenérská licence
ZIMNÍ
  • BRUSLE - leden-březen, zimní stadion Olomouc, 1x týdně
  • LYŽAŘSKÝ KURZ - již 6 let jezdíme na 6ti-denní lyžařský kurz, většinou v únoru 2x 3 dny s přestávkou, instruktoři UP Olomouc, poslední 4 roky v lyžařském areálu Hrubá Voda, skvělé výsledky, zábava, zážitky, závody... všechny děti naučíme lyžovat a milovat lyže! Bobování vždy dle sněhových podmínek.
LETNÍ
  • IN-LINE BRUSLE
  • KOLOBĚŽKY
  • TRAMPOLÍNKY

VŠECHNY AKTIVITY JSOU DOBROVOLNÉ!

Každý rok máme SPORTOVNÍ OLYMPIADU a neustále zkoušíme něco nového, snažíme se objevit a naučit děti nový sport.