6.30 – 8.30
Scházení dětí, ranní hry dle vlastní volby a přání dětí, individuální činnosti

8.30 – 8.45
Ranní cvičení - začíná rozcvičkou s náčiním, následuje pohybová hra nebo nácvik tanečku a je zakončeno relaxací

8.45 - 9.15
Ranní svačinka

9.15 - 10.45
OVOCNÁ PŘESNÍDÁVKA formou bufetu
Povídání v kroužku na aktuální téma - zdokonalování vyjadřovacích dovedností (vyprávění pohádky nebo zážitků, popisování obrázků v knize), po ranním kroužku následuje tvůrčí činnost v centrech aktivit (dramatické ztvárnění pohádek, nácvik písně, hra na hudební nástroje, malování, manipulační činnosti v dílně, pečení cukroví, výroba ozdob ze slaného těsta, vyplňování pracovních listů, procvičování jemné motoriky v manipulačních hrách, stavění hradeb).
Rozdělení dětí do menších skupin a provádění sportovních aktivit dle vybraného programu ….STANDART, OPTIMAL, OPTIMAL -PLUS
U sportovních aktivit u programu OPTIMAL, OPTIMAL PLUS prováděné mimo MŠ odjezd, odchod.

10.45 - 12.00
Pobyt dětí venku, spojen s výukou bezpečnosti pohybu (chůze po chodníku, přecházení silnice) a zážitkovým učením – pozorování změn v přírodě a okolí, pojmenovávání rostlin a zvířat.

12.00 - 12.30
Děti se samostatně chystají k obědu, připraví si prostírání, nachystají talířky a příbor

12.30 - 14.15
Čištění zoubků, převlékání do pyžamka, uložení do postýlek, ke krásnému snění se čte dětem pohádka.
Děti, které nejsou zvyklé spát,nenutíme,ale musí si lehnout a odpočívat alespoň 1 hodinu.
Relaxují při poslechu uklidňující hudby… okolo 14. hodiny si mohou jít hrát s paní učitelkou hry zaměřené na rozvoj logiky, myšlení, trpělivosti a zručnosti (např. pexeso, logická stavebnice atd..)
Děti v předškolním věku si čtou s paní učitelkou z naučných knížek (např. o lidském těle, o vesmíru, o přírodě atd.), procvičují grafomotoriku (nácvik na správné psaní), nebo jsou seznamovány se základními matematickými principy (jednoduché sčítání a odčítání).
Vše je pod dozorem p. učitelky, aby nedošlo k rušení spánku těch dětí, které spí…..

14.15 – 14.45
Vstávání, převlékání, odpolední svačinka (vždy je její součástí ovoce nebo zelenina)

15.00 - 16.00
Zájmové kroužky - děti, které zájmové kroužky nenavštěvují, hrají pexeso, skládají puzzle, kreslí, vymalovávají omalovánky, vyplňují pracovní listy, apod., nebo jdou na zahradu, sportovní aktivita….

16.00 - 17.30
Shrnutí a zhodnocení dne, zájmové činnosti a hry dle vlastní volby dětí, pobyt na zahradě ( vždy dle aktuálního počasí) školičky, rozcházení dětí.
Lehká pozdní svačinka jogurt, ovoce zelenina, ovocná přesnídávka atd.

Dítě lze vyzvednout po odpolední svačince kdykoliv, ale na platbu školného to nemá vliv….